sociaal bureau

privacy statement

 

 

Wat doet Papperas?

 

Papperas biedt hulp in de loon- en personeelsadministratie van de werkgever.

Hierdoor verwerkt Papperas persoonlijke gegevens van klanten en diens werknemers.

Papperas geeft deze informatie door aan wettelijke instanties zoals de Rijksdienst van Sociale Zekerheid en het Ontvangkantoor der Belastingen.

 

Bent u klant van Papperas?

 

Wij verzamelen uw gegevens en bepaalde gegevens van uw werknemers om onze samenwerking vlot te laten verlopen.

Indirect verzamelen wij ook gegevens via de Kruispuntbank der Ondernemingen en het Werkgeversrepertorium.

 

Bent u werknemer van een klant van Papperas?

 

Via uw werkgever, die klant is van Papperas, ontvangen wij persoonlijke gegevens van u die nodig zijn om loonberekeningen uit te voeren.

Wij als dienstverlener helpen uw werkgever ook met wettelijke verplichtingen die hij als werkgever moet uitvoeren. Dit omvat onder andere aangiftes bij de RSZ, aangifte van fiscale fiches en andere.

 

Rechten als betrokkene

 

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op de verbetering ervan. Via een online portaal kan u met                 uw e-ID de gegevens opvragen.

 

Loonbrieven en fiscale fiches

 

U moet als werknemer de informatie rechtstreeks opvragen bij uw werkgever. Papperas zal deze informatie niet rechtstreeks aan u bezorgen, tenzij anders overeen gekomen met uw werkgever. Het is mogelijk om via uw werkgever online toegang te vragen.

 

Wat doen we met uw gegevens?

 

Papperas verwerkt deze volgens de wettelijke verplichtingen. Wij maken geen ander gebruik van deze gegevens. Wij verkopen deze gegevens in geen geval door aan derden.

Als klant A informatie vraagt over werknemers van klant B dan geven wij dit niet door, tenzij de klanten onderling verbonden zijn en hiervoor beiden hun schrijftelijke toestemming hebben gegeven.

Indien u, als klant of werknemer van een klant, gegevens niet tijdig of niet correct doorgeeft, kan dit nooit Papperas ten laste gelegd worden.

 

Cookies

 

De website www.papperas.be maakt geen gebruik van cookies.